Teaching Staff

Prof. Ankush Wamnrao Nimbalakar

I/C Principal

Prof. Bhaskar Ramchandra Harad

Assistant Professor

MR. Raju Nvnath Gaikawad

Assistant Professor

Miss. Sudarshana Subhash Telavane

Assistant Professor

Mr. Bhagwan Hari Vishe

Assistant Professor

Mr. Sachin Harishchandra Padwal

Assistant Professor

MRS. Asmita Sanjay Bhoir

Assistant Professor

Non - Teaching Staff

Mr. Janardan Ganu Pawar

Mr. Sudhir Madhukar Karale

Mr. Sadanand Kaluram Vishe

Mr. Shivram Yashvanta Kapadi