Teaching Staff

6

PROF. Raju Nvnath Gaikawad

Assistant Professor

I/C Principal

harad

Prof. Bhaskar Ramchandra Harad

Assistant Professor

7

Miss. Sudarshana Subhash Telavane

Assistant Professor

9

Mr. Sachin Harishchandra Padwal

Assistant Professor

bhoir

MRS. Asmita Sanjay Bhoir

Assistant Professor

hemlata

Dr. Hemlata Marathe

Assistant Professor

kavita

Kavita Vishwanath Berad

Assistant Professor

Non - Teaching Staff

subhash

Mr. SUBHASH BHONDIWALE

1

Mr. Janardan Ganu Pawar

3

Mr. Sudhir Madhukar Karale

2

Mr. Sadanand Kaluram Vishe

8

Mr. Shivram Yashvanta Kapadi

karuna

Karuna Kantaram Pawar